Rolfes Sports - Musselkanaal
Stuur deze pagina door

Fietsplan | Fiets van de zaak

Bedrijfsfiets in de werkkostenregeling


De huidige bedrijfsfietsenregeling maakt het mogelijk dat de werkgever belastingvrij een fiets aan zijn werknemer geeft. Daarnaast kennen we de cafetariaregeling. Werkgevers en werknemers komen overeen dat werknemers een deel van het bruto loon kunnen ruilen voor bijvoorbeeld een fiets.

 

In verreweg de meeste gevallen wordt de fietsregeling gecombineerd met de cafetariaregeling en betaalt de werknemer de fiets derhalve van zijn bruto salaris. Voordeel voor de werknemer is dat hij de fiets van het bruto in plaats van het netto salaris kan betalen. Voordeel voor de werkgever is dat het bruto salaris lager wordt en er derhalve minder belasting en premies betaald hoeven worden.

Wat verandert er?

Vanaf 2015 verdwijnt de fietsregeling als aparte regeling en gaat deze onderdeel uitmaken van de nieuwe ‘werkkostenregeling’. Kosten die de werknemer maakt in het kader van de dienstbetrekking kunnen belastingvrij door de werkgever worden vergoed. Men mag 1,5% van de fiscale loonsom voor voordeeltjes voor de werknemer gebruiken De waarde van de fiets valt onder die 1,5%. Als de totale vergoedingen boven deze 1,5% komen dan valt het meerdere in 80% eindheffing van de werkgever.

Naast deze werkkostenregeling blijft de cafetariaregeling in stand. Naar verwachting zal er meer gebruik van worden gemaakt omdat de beperkingen van de afzonderlijke regelingen (zoals de fietsregeling) komen te vervallen en er dus makkelijker gebruik van kan worden gemaakt. Dit geldt ook voor de cafetariaregeling. De bedrijfsfietsenregeling gaat op in de werkkostenregeling. Dit betekent dat de werkgever in de toekomst het verstrekken van bedrijfsfietsen aan werknemers zal moeten afwegen tegen bijvoorbeeld het kerstpakket. Het keuzenregime (bedrijfsfietsenregeling en werkkostenregeling naast elkaar) is met een jaar verlengd door staatssecretaris Weekers. Dit betekent dat de bedrijfsfietsenregeling nog blijft bestaan tot januari 2015.

Standpunt BOVAG

BOVAG pleit voor het behoud van de bedrijfsfietsenregeling (ook na 2015) door deze toe te voegen aan de groep gerichte vrijstellingen buiten de werkkostenregeling. Als dat niet gebeurt, zullen er minder bedrijfsfietsen vertrekt worden door werkgevers aan werknemers. Dit terwijl de overheid fietsgebruik zou moeten stimuleren. Het is het namelijk goed voor de gezondheid, het milieu, de doorstroming en het ruimtebeslag.

Budgettaire dekking dient te worden gezocht in een evenredige verlaging van de belastingvrije ruimte (forfait) met 0,1% van de loonsom (opgave van het ministerie van Financiën zelf). Dit werkt macro niet kostenverhogend voor het bedrijfsleven en het leidt ook niet tot een toename van administratieve lasten ten opzichte van de huidige situatie. Er wordt wel meer sturing gegeven aan de invulling die werkgevers geven aan de mogelijkheden om hun werknemers te belonen dan in de werkkostenregeling.

 

Toon een vergroting

Toon een vergroting